Danh sách bệnh viện

Danh sách chuyên khoa

© 2015 - SYTHCM

Quyết định thành lập Ban phác đồ điều trị của Sở Y tế

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

Số : 4120/QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng   11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban phác đồ điều trị của   Sở Y tế
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ   TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Y tế thành phố;

Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khàm bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Xét đề nghị của phòng Nghiệp vụ và phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban phác đồ điều trị và Tổ giúp việc Ban phác đồ điều trị của Sở Y tế thành phố gồm các Thành viên  có tên sau:

I.Ban phác đồ điều trị:

 1. TS.BS. Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng ban;
 2. Ts.Bs. Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Phó trưởng ban;
 3. Ths.Bs. Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện nhân dân gia định, Phó Trưởng ban;
 4. Ts.Bs. Đỗ Quốc Huy, Phó Giám đốc Bệnh viện nhân dân 115, Phó Trưởng ban;
 5. BS. CKII. Đỗ Quốc Hiệp, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Phó Trưởng ban;
 6. Ts.Bs. Lê Bích Liên, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, Phó Trưởng ban;
 7. BS. CKII. Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, Phó Trưởng ban;
 8. Ths. Bs. Nguyễn Thị Hồ Điệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành viên  ;
 9. Ths. Ds. Trần Hữu Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố, Thành viên  ;
 10.  Ts. Bs. Đỗ Bá Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, Thành viên ;
 11.  Bs. CKII. Nguyễn Thị Bạch Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, Thành viên ;
 12.  Ts. Bs. Đỗ Quang Huân, Phó Giám đốc Viện Tim, Thành viên ;
 13.  Ts. Bs. Trần Hải Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt, Thành viên ;
 14.  Ts. Bs. CKII. Phạm Xuân Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu, Thành viên ;
 15. Ths. Bs. Võ Quang Phúc, Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, Thành viên ;
 16. Bs. CKII. Hồng Quốc Khanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố, Thành viên ;
 17. Bs. CKII. Châu Văn Đính, Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình, thảnh viên;
 18. Bs. CKII. Nguyễn Đình Duy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành viên ;
 19. Ts. Bs. Phạm Văn Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu, Thành viên ;
 20. Bs. CKI. Lê Phước Long, Phó Giám đốc Bệnh viện Y  học cổ truyền thành phố, Thành viên ;
 21. Bs. CKI. Trịnh Tất Thắng, Giám đốc Bệnh viện Tâm Thần, Thành viên ;
 22. BS. CKII. Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học, Thành viên ;

II. Tổ Thư ký:

 1. BS. CKII. Đỗ Quốc Hiệp, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế, Tổ trưởng;
 2. Ths. Bs. Võ Minh Quang, Trưởng Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Tổ phó;
 3. Ths. Bs. Lê Thiện Quỳnh Như, trưởng Phòng Quản lý chất lượng – Bệnh viện nhân dân gia định, Tổ phó;
 4. Bs. CKII. Tôn Thất Tuấn Khiêm, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện nhân dân 115, Tổ phó;
 5. Ts. Bs. Ngô Ngọc Quang Minh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhi đồng 1, Tổ phó;
 6. Bs. CKII. Trần Ngọc Hải, trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Từ Dũ, Tổ Phó;
 7. Ths. Bs. Võ Hồng Ngọc, Chuyên Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, Thư ký;
 8. DS. Lê Ngọc Danh, Chuyên viên phòng Quản lý dược, Thành viên ;
 9. DS. Nguyễn Việt Thy, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Nhân dân gia định, Thành viên ;
 10. Bs. Trần Mỹ Hạnh, Phó Trưởng khoa Kiểm chuẩn – Trung tâm Kiểm chuẩn xét nghiệm thành phố, Thành viên ;
 11. Bs. CKII. Trịnh Hữu Tùng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Nhi đồng 2, Thành viên ;
 12. Ts. Bs. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Bình Dân, Thành viên ;
 13. Bs. CKII. Phạm Thị Hải Châu, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Hùng Vương, Thành viên ;
 14. Ths. Bs. Nguyễn An Thắng, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Viện Tim, Thành viên ;
 15. Ths. Bs. Phạm Nguyên Hưng, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Mắt, Thành viên ;
 16. Ths.Bs. CKII. Quách Thanh Khánh, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Ung Bướu, Thành viên ;
 17. Bs. CKII. Nguyễn Thanh Vinh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Tai Mũi Họng, Thành viên ;
 18. Bs. CKII. Hoàng Mạnh Cường; Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Thành viên ;
 19. Ths. Bs. Nguyễn Thế Vũ, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Thành viên ;
 20. Ths. Bs. Nguyễn Trọng Hào, Phó Giám đốc Bệnh viện Da Liễu, Thành viên ;
 21. Ths. Bs. Hà Thị Hồng Linh, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp – Bệnh viện Y học cổ truyền, Thành viên ;
 22. TS. BS. Ngô Phương Liên, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Truyền máu huyết học, Thư ký

Điều 2. Nhiệm vụ của của Ban phác đồ điều trị:

1. Tiến hành rà soát, hoàn thiện các phác đồ điều trị đang thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nếu có sự trùng lắp hoặc có sự khác biệt giữa các phác đồ thì phải thống nhất sử dụng một phác đồ điều trị để áp dụng chung cho các bệnh viện;

2. Thường xuyên cập nhật phác đồ điều trị đang áp dụng tại bệnh viện gửi danh sách và file chi tiết các phác đồ về Bộ phận Medinet của Sở Y tế, để Sở Y tế xây dựng phần mềm kho dữ liệu Phác đồ điều trị của Sở Y tế;

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện phác đồ điều trị đang áp dụng tại bệnh viện;

4. Tiến hành tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm hàng năm nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc áp dụng các phác đồ điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quyết định trướcđây của Sở Y tế.

Điều 4. Các Trưởng Phòng, Ban chức năng tại Sở Y tế, Ban Giám đốc các đơn vị có liên quan và các Thành viên  có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)
Nguyễn Tấn Bỉnh

Tin khác