Danh sách bệnh viện

Danh sách chuyên khoa

© 2015 - SYTHCM

KHO DỮ LIỆU PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ CỦA NGÀNH Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

Sở Y tế trân trọng giới thiệu đến các đơn vị kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở khoa học và pháp lý để các bệnh viện thuộc Sở Y tế tham khảo, áp dụng vào công tác nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị mình

Trước những thách thức mới trong tình hình mới hiện nay, việc nâng cao chất lượng điều trị và đảm bảo an toàn người bệnh được xem là nhiệm vụ hàng đầu của tất cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Nhiều hoạt động cải tiến chất lượng theo yêu cầu của Bộ Y tế và Khuyến cáo của Sở Y tế cần được triển khai, trong đó việc xây dựng và tuân thủ phác đồ điều trị là một thành tố quan trọng không thể thiếu được ở mỗi cơ sở khám chữa bệnh. Phác đồ điều trị là cơ sở khoa học và pháp lý cho các hoạt động chuyênmôn và quản lý của ngành, là thành tố quan trọng để đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí điều trị hợp lý.

Kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tế được tập hợp từ các phác đồ điều trị của các bệnh viện đa khoa hạng 1 và bệnh viện chuyên khoa tuyến cuối thuộc thành phố. Các phác đồ này đã được các bệnh viện xây dựng theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế vàđược Hội đồng khoa học công nghệ của Sở Y tế thẩm định và công nhận là kho dữl iệu để các cơ sở khám chữa bệnh tham khảo, chọn lựa và bổ sung cho phù hợp năng lực chuyên môn kỹ thuật của đơn vị mình.

Các bệnh viện khi sử dụng tài liệu trong kho dữ liệu phác đồ điều trị để làm cơ sở xây dựng phác đồđiều trị của đơn vị mình phải ghi rõ xuất xứ nguồn tham khảo, không được sửa chữa làm sai lệch nội dung thông tin và không được sử dụng vào mục đích kinh doanh.Nếu có ý kiến đóng góp hoặc cần trao đổi về nội dung phác đồ điều trị, đề nghị các đơn vị liên hệ với Ban Phác đồ điều trị thuộc Hội đồng quản lý chất lượng khám chữa bệnh của Sở Y tế hoặc liên hệ trực tiếp với tác giả.

Các cơ sở khám chữa bệnh khác có nhu cầu truy cập thông tin Kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở Y tếThành phố Hồ Chí Minh có thể đăng ký với Ban Quản trị website để được cấp user name và password.

Sở Y tế cám ơn và trân trọng sự đóng góp tích cực của các bệnh viện, các nhà khoa học, chuyên gia của ngành y tế thành phố. Do mới ra mắt, trang web kho dữ liệu phác đồ điều trị không tránh khỏi những khiếm khuyết, trong thời gian tới, kho dữ liệu phác đồ điều trị sẽ được hoàn chỉnh dần và bổ sung, cập nhật thường xuyên.

Sở Y tế rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các đơn vị để giúp Kho dữ liệu phác đồ điều trị của ngành y tế thành phố ngày càng hoàn thiện hơn.

Ý kiến đóng góp xin vui lòng gửi về địa chỉ email bbt.syt@tphcm.gov.vn.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh